GreenH2UB Concept

De GreenH2UB is een waterstoffabriek welke, door middel van elektrolyse, duurzaam opgewekte energie van wind- en zonneparken omzet in groene waterstof. Het gaat hier om de energieomzetting van kilowatturen (kWh) naar schone groene waterstofmoleculen.

Na compressie kan waterstof worden opgeslagen en op gewenste momenten worden geleverd aan de mobiliteitssector (voor vrachtwagens, personenauto’s, bussen, scheepvaart ed.), aan de industrie of aan de gebouwde omgeving.

De GreenH2UB’s worden gebouwd nabij duurzame energieopwekking en nabij snelwegen en industrie. Voor een netstation, waar sprake is van netcongestie, kan de GreenH2UB kansen creëren alsook binnen gemeenten waar inzet van groene waterstof onderdeel uitmaakt van de warmtevisie.

GreenH2UB: design Djura Sjoerds (2020, Architecture, Urbanism and Building Sciences)

Over ons

GreenH2UB Development initieert, ontwikkelt, bouwt en exploiteert GreenH2UB’s in Nederland en daarbuiten. Het GreenH2UB concept is ontstaan uit een samenwerking tussen de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development en  Force Renewable Energy (Force RE). Met partners wordt sinds 2018 gewerkt aan het concept. Waterstof gaat een sterke ontwikkeling doormaken en kan met een integrale ketenontwikkeling voor de Brabantse maakindustrie vele kansen creëren in termen van werkgelegenheid, mobiliteit, CO2 reductie en export.

Foto: P. Gosselink en P. Sjoerds, H2 Innovatiemissie, Olympic Village, Tokyo Japan

Mobiliteit

Waterstof is dé oplossing om de mobiliteit te verduurzamen tot nulemissievoertuigen. Met beschikbaarheid van groene waterstof van de GreenH2UB kan in korte tijd worden getankt om vervolgens lange afstanden af te gaan leggen of om binnenstedelijk te vervoeren.

Waterstof wordt daarbij aan boord (in een brandstofcel) omgezet in elektriciteit en water. De plannen om groene waterstof, dus op basis van elektrolyse met groene stroom in de mobiliteit te gebruiken nemen serieuze vormen aan. GreenH2UB is één van de projecten in ontwikkeling die windturbines en/of zonnecellen direct verbinden met de electrolyser en een tankstation. Waterstof wordt ingezet voor personenauto’s, vrachtwagens, bussen, treinen, luchtvaart, schepen, etc.

Foto: Hydrogen Refueling Station (HRS)

Industrie

De huidige inzet van waterstof voor de industrie, uitgebreid met nieuwe toepassingen als grondstof en aangevuld met het gebruik van waterstof als vervanger van aardgas voor hoge temperatuurwarmte (HTW).

Met ontwikkelpartners wordt gewerkt aan zelfstandige waterstof leidingen die vanaf de GreenH2UB rechtstreeks aan een industrieel afnemer worden gekoppeld. Via bestaande aardgasnetten op industrieterreinen (van netbeheerders) wordt verkent hoe waterstof in verschillende mengverhoudingen kan worden geïnjecteerd en geleverd.

Foto: Industrie proces en heating

Warmtenet

Een warm huis, warm water, een verwarmde bloemenkas; bijna de helft van onze energie gaat op aan verwarming en meer dan 90% met behulp van aardgas. Het Klimaatakkoord zoekt naar oplossingen om de gebouwde omgeving klimaatneutraal te maken en te verduurzamen. Een warmtenet is een infrastructuur aan leidingen voor warm water. Het water in het net dankt zijn warmte aan een hernieuwbare bron, zoals aardwarmte of restwarmte uit de industrie.

Met groene stroom en groene waterstof zal in de nabije toekomst duurzame en 100% schone warmte worden geleverd. De centraal opgewekte warmte wordt deels vanuit groene stroom met warmtepompen gemaakt (laag temperatuur gedeelte). Het hoog temperatuur deel van de warmte wordt met waterstofketels gemaakt. Op deze manier zal zomer en winter volledig duurzaam de warmte worden gemaakt en geleverd.

Op dezelfde manier zullen de warmtenetten woonwijken, kassen of industrieterreinen van warmte worden voorzien. Met ontwikkelpartners werkt GreenH2UB aan de voorbereiding voor realisatie van de eerste waterstof warmtenetten.

Foto: Warmtenet gebouwde omgeving – industrie

Projecten

In Noord-Brabant wordt op het Kempisch bedrijvenpark gewerkt aan het realiseren van de eerste GreenH2UB. Met lokale stakeholders wordt de haalbaarheid van de afzet van groene waterstof en restwarmte in beeld gebracht. De GreenH2UB is gedimensioneerd op 10 MW en zal op windpark de Pals aangesloten gaan worden. De bouw van het windpark en de GreenH2UB zullen samenvallen omstreeks Q4 2022 en Q1 2023.

 • Locatie search
 • Haalbaarheid
 • Omgevingsdialoog
 • Impact analyse
 • Vergunning
 • Netaansluiting
 • Engineering
 • Tender traject
 • Sub contracting
 • Project financiering
 • Financial Close
 • Veiligheid
 • Bouwbegeleiding
 • Inspectie
 • Commissioning
 • Waterstof productie
 • Logistiek en levering